Å skrive arabiske navn i norske kontekster

Her samler jeg lenker til nyttige og informative skriv og medieinnslag vedrørende arabiske navn som skal skrives med latinske bokstaver i en norskspråklig sammenheng; et språklig og kulturelt møte som ikke er så lett å håndere. Tar gjerne imot mer informasjon på dette området!  

http://www.bt.no/tv/#!/video/15646/urettferdig 

  

http://www.landinfo.no/asset/2018/1/2018_1.pdf 

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/112-mater-a-stave---6680168.html

 

http://folk.uib.no/hnoiu/navn/navneart/Non37Utne_Innv.pdf 

 

http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/hva-skjer/Aktuelt-ord/Gaddafi-til-besvar--/