Norsk litteratur på arabisk 

Det jobbes med å lage en liste over utvalgt norsk litteratur som er oversatt til arabisk